Microgreens

Microgreens jsou v češtině občas označovány jako „mikrobylinky“. Tento překlad je však poněkud zavádějící, protože se jedná o mladé sazeničky nejen bylin, ale též (a hlavně) různých druhů zeleniny.

Microgreens nejsou jen pouhou oblohou pokrmů nebo součástí salátů. Vědecké výzkumy nyní prokázaly, že jsou také plné antioxidantů a zdraví prospěšných živin. Např. brokolice je významným zdrojem sulforafanu (který má mj. antikancerogenní účinky).

V roce 2010 Journal of American Society for Horticultural Science publikoval, že mladé sazeničky salátu, sklízené sedm dní po vyklíčení měly (ve srovnání s dospělými rostlinami) nejvyšší obsah antioxidantů a fenolických sloučenin.

O pár let později tým vědců z University of Maryland a U.S. Department of Agricultural analyzoval složení živin u 25 komerčně dostupných variant microgreens. Objevili, že děložní lístky (cotyledon) mají značně vyšší hustotu nutričních látek než dospělé rostliny (Journal of Agricultural and Food Chemistry 08/2012).

Vitamín C

Microgreens jsou také skvělým zdrojem vitamínu C (antioxidantu, který chrání tělo před škodlivými účinky volných radikálů. Ve studii z roku 2012 bylo mj. publikováno i překvapující zjištění, že nejmenší obsah vitamínu C ve zkoumaných vzorcích byl 20 mg na 100 g, což téměř dvakrát tolik, co v rajčatech. Nejvyšší obsah vitamínu C byl pak zjištěn ve vzorcích červeného zelí – 147 mg na 100 g, což je 183 % doporučené denní dávky. Pro srovnání – stejné množství vzrostlého čerstvého červeného zelí obsahuje 57 mg vitamínu C (dle U.S. Department of Agriculture).

Betakaroteny

Kromě vitamínu C obsahují microgreens také betakaroteny a další karotenoidy jako lutein a zeaxanthin.

Vitamín E

Již v roce 1967 bylo vědeckým týmem z Yale University zjištěno, že mladé výhonky hrachu obsahují značné množství tokoferolu (vitamín E). Toto bylo potvrzeno i ve studii z roku 2012 – obsah α-tokoferolu a γ-tokoferolu se u testovaných vzorků microgreens pohyboval v rozmezí 7.9 – 126.8 mg na 100 g. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána u ředkviček daikon. Pro srovnání – doporučená denní dávka vitamínu E činí 12 mg, tzn. konzumace menšího množství microgreens ředkviček daikon může pokrýt denní potřebu tohoto důležitého antioxidantu.

Vitamín K

Přítomnost většího množství vitamínu K v microgreens hrachu prokázala již zmiňovaná studie z Yale (1967). V rámci studie v roce 2012 byl pak analyzován obsah fylochinonu (vitamín K1) v různých druzích microgreens. Ten se pohyboval v rozmezí 0.6 – 4.1 mg na 1 gram. Nejvíce ho obsahoval amaranth (odrůda Red Garnet).

 

Zdroje:

  1. Oh, Myung-Min, Edward E. Carey, and C.B. Rajashekar (2010). Regulated Water Deficits Improve Phytochemical Concentration in Lettuce. Journal of the American Society for Horticultural Science, May 2010, vol. 135, no. 3, p. 223-229.
  2. Xiao, Zhenlei, Gene R. Lester, Yaguang Luo, and Qin Wang (2012). Assessment of Vitamin and Carotenoid Concentrations of Emerging Food Products: Edible Microgreens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 60 (31), p 7644-7651.
  3. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, USDA SR-21.
  4. John K. Gaunt and Bruce B. Stowe (1967). Analysis and Distribution of Tocopherols and Quinones in the Pea Plant. Plant Physiology, June; 42(6): 851-858.